Internationale Conferentie „Brussels, Sustainable City? Urban Life Under Climate Change” 21-22 April 2017

Objectieven v/d conferentie

Het voornaamste objectief van de conferentie “Brussels Sustainable City? Urban life under Climate Change” is om ideeën en internationale expertise naar de stad te brengen om zo bij te dragen tot zijn verdere ontwikkeling.

Al te vaak is urbanisatie planning gebaseerd op de gedachte dat de huidige vorm en functie van de stad een onvermijdbaar gevolg is van historische krachten.  Een op wetenschappelijke gronden gebaseerde benadering die tegelijkertijd open staat voor nieuwe ideeën, laat ons toe aan zulke passieve vaderlandslievende acceptatie voorbij te gaan en nieuwe structuren, vormen en activiteiten voor de toekomstige stad te creëren.  Meer nog, dergelijke aanpak heeft creatieve momenten vanwaar nieuwe bewoordingen, werkhypotheses en innovatieve aanpak ontstaan; momenten die helpen om perspectieven en methodologien te vernieuwen en innovatie inspireren.  Het laat ons toe om voruitkijkende visies of zelfs utopische ideeën te ontwikkelen.  Dit leidt tot sociale en technologische innovatie ten dienste van de mens.  Deze caleidoscopische en enkelvoudige visies kunnen toegepast worden op de roep van Brussel als hoofdstad van Europa.

Het is in deze geest dat wij deze conferentie gewijdt aan de topic van “the city of tomorrow’ organiseren, die zal gepresenteerd worden door verscheidene internationale personaliteiten van alle specialiteiten betreffende de stad.  Deze visies, gebaseerd op het menselijk element en respect voor de planeet, zullen leiden tot nieuwe vragen en reflecties oproepen.

Waarom zulke acties ondernemen?

Ouder wordende structuren van de huidige stad vertellen ons dat zij steeds meer dienen herdacht te worden.  Het verval van onze stedelijke structuren verschijnt in feite op het socio-economische en psychische niveau.  Dit veroorzaakt veel schade.

Echter, vandaag kan de uitwerking van nieuwe stedelijke structuren niet langer vorrbijgaan aan de problemen die veroorzaakt worden door de klimaatverandering.  Hoe de stad uit zijn Middeleeuwse beugels halen zodat hij de huidige en toekomstige generaties kan dienen?

Het idee om experten samen te brengen ontstond door te luisteren naar de bemerkingen die gemaakt werden door Minister Didier Reynders en de heer Rudi Vervoort.  Beiden hebben hun verbintenis voor de waarde van Brussel City, hoofdstad van België en Europa, uitgesproken, zoals zij ook hun bereidheid hebben getoond om in de juiste richting te gaan en dit zonder fouten te maken…

Daarom hebben wij hen een symposium voorgesteld dat onderzoekers, ontwerpers en stadszieners samenbrengt, niet allen uit België maar ook uit het buitenland.  Zij brengen ons hun verse visies en een inzicht van buitenaf, zonder enig a priori.  Dit idee is goedkeurend en enthousiast onthaald.

Het symposium met als spil België-Polen-Japan was geboren.  Enerzijds door de bevoorrechte betrekkingen tussen België en Polen die vorig jaar nog werden aangewakkerd door het bezoek van onze Koning en Koningin aan Polen, vergezeld door een grote Belgische delegatie.  Anderzijds is er dit jaar de viering van 150 jaar dipolmatieke betrekkingen tussen België en Japan, waarbij het grote culturele verschil tussen ons wordt onderzocht.

De Poolse ervaring is ten eerste gebaseerd op de wederopbouw van het land na de beschadigingen ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog; ten tweede door de koloniale politiek van de communistische macht.  Deze wederopbouwexpertise kan zeer waardevol zijn om onherstelbare fouten te vermijden bij de ontwikkeling van de stad.

Japan leeft voorturend onder de invloed van natuurverschijnselen zoals aardbevingen en tsunamis, onder welke druk zij zich dienden aan te passen.  Het land kan bogen op een lonend inzicht in het respect voor de natuur, het menselijk aspect inbegrepen.  In Japan wordt de schade door menselijke activiteit of door natuurlijke elementen hersteld.  Dit is in overeenstemming met de “genetische code”, uniek voor elke plaats waar de nadruk ligt op het leven zonder een overdreven belang voor materiële zaken.  De mens heeft voorrang op alles andere.

In Europa heeft de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog veel langer geduurd, waarschijnlijk door een inschikkelijke houding ten opzichte van stenen en hun verleden dan wel voor het levend wezen.  Dit is helaas niet gebeurt zonder schade aan de omgeving/milieu en de mensheid, die als onderdeel van de natuur een centrale aandachtsplaats zou moeten krijgen.

Deze beide houdingen ten aanzien van de stadscrisis en de klimaatverandering vragen om een dringend debat over de te vinden oplossingen.  Wij beschikken vandaag over instrumenten en vaardigheden, onderzoekers en visionairs die bekwaam zijn om oplossigen te vinden door kennis en ervaring op het gebied van artificiele intelligentie, ruimte, virtuele modellering, creatieve en innovatieve industrieën en economieën. 

Het doel van deze conferentie is niet om onmiddellijke oplossingen te vinden via discussie onder de sprekers aan de tafel.  We willen het publiek opvoeden en het virus van de liefde voor de natuur waartoe wij behoren doen ontwaken.  Maar voor alles, voor wij handelen, dienen wij een visie te hebben; en om visies te ontwikkelen is onderzoek nodig waarbij het niet nutteloos is om te investeren en ook te investeren in onszelf.  Laat ons stoppen met overreglementering, teveel standaarden en verplichtingen, vooraleer zij onze creatieve geest volledig verstikken.  Laat ons zoeken naar voldoende visionaire oplossingen omdat de gevolgen van de acties die wij vandaag ondernemen zullen ondervonden worden door de toekomstige generaties.  Laat ons dus nadenken over hoe wij de wetten en standaarden kunnen inperken en zo onze doelen bereiken.